Biography - English

Ståle Kleiberg is a major Norwegian composer with a considerable international reputation. His music is widely performed in Norway and abroad, and is mostly commissioned by well-established orchestras, ensembles and performers. There are also many published recordings of his music, that have received outstanding international reviews.

Kleiberg’s music is characterised by a highly distinctive form of extended tonality and by meticulous attention to coloristic details. This is especially the case in his orchestral works, including his first symphony, The Bell Reef, and his Violin Concerto, issued on the Grammy nominated 2L album Treble and Bass: Concertos by Ståle Kleiberg.

Kleiberg’s large-scale works in oratorio- and opera format constitute an important part of his output. These works have all been widely disseminated after their premières. Mass for Modern Man is his latest work in the genre. Norwegian and German première took place in the Nidaros Cathedral and in the Münchner Dom in 2015. It was recorded by 2L who published the album in 2017. The opera-oratorio David and Bathsheba was also highly acclaimed after its première in the Nidaros Cathedral in 2008, and it has subsequently been performed in several countries. 2L’s recording of the work was nominated for an American Grammy in the category Best Opera Recording. Requiem – for the victims of Nazi persecution is one of Kleiberg’s most frequently performed works. The work was performed in Washington National Cathedral on 11 September 2004. It was subsequently broadcast nationally in the US, recorded on CD with Washington National Cathedral’s choir and chamber orchestra and has since been given many international performances. Kleiberg’s Requiem is the principal work in a trilogy of compositions dealing with the same subject matter: the others are the orchestral work Lamento: Cissi Klein in memoriam and the cello concerto Dopo. The latter was premièred by Øyvind Gimse and the Trondheim Soloists, who also recorded it and brought it to the world on some of their tours.

Kleiberg’s innovatory approach, formal command and technical mastery are not least apparent in his extensive chamber music oeuvre. A selection of six chamber works was published in 2015 on another 2L album called Mezzotints – Chamber Music by Ståle Kleiberg followed by the chamber music album Do You Believe in Heather ? in 2019.

Ståle Kleiberg is Professor of Music at the Norwegian University of Science and Technology.

Biografi - Norsk

Ståle Kleiberg er en sentral norsk komponist, med betydelig internasjonalt gjennomslag. Hans musikk er ofte fremført i både inn- og utland, og de fleste av hans verk er skrevet på bestilling fra ledende orkestre, ensembler og utøvere. Det er også utgitt en rekke innspillinger av Kleibergs musikk, som har fått fremragende internasjonale anmeldelser.

Ståle Kleibergs musikk er preget av en personlig og karakteristisk form for utvidet tonalitet, og av nøye utarbeidelse av klanglige detaljer. Dette gjelder ikke minst for orkesterproduksjonen, som for eksempel symfonien Klokkeskjæret og hans Fiolinkonsert, utgitt på det Grammynominerte 2L-albumet Treble and Bass: Concertos by Ståle Kleiberg.

Kleibergs omfattende verk i oratorium- og operaformat utgjør en vesentlig del av hans produksjon. Mass for Modern Man er hans siste verk i denne genren. Norsk og tysk premiere fant sted i Nidarosdomen og i Münchner Dom i 2015. Verket ble deretter innspilt på platemerket 2L, utgitt som eget album i 2017. Opera-oratoriet David and Bathsheba høstet også stor anerkjennelse ved urfremføringen i Nidarosdomen i 2008, og er siden fremført i flere land. 2Ls albumutgivelse av verket ble nominert til amerikansk Grammy i klassen Best Opera Recording. Requiem – for the victims of Nazi persecution er et av Kleibergs mest fremførte verk. Verket ble fremført i Washington National Cathedral den 11. september 2004, kringkastet nasjonalt i USA, spilt inn på CD med Washington National Cathedrals kor og orkester, og har siden fått en rekke internasjonale fremføringer. Kleibergs Requiem er hovedverket i en trilogi skrevet over samme tematikk. De øvrige verkene i denne trilogien er orkesterverket Lamento til Cissi Kleins minne og cellokonserten Dopo. Det sistnevnte verket ble urfremført av Øyvind Gimse og Trondheimsolistene, som siden spilte det inn på plate og brakte det ut i verden på noen av sine turnéer.

Kleibergs innovative tilnærming, formale beherskelse og tekniske mesterskap kommer ikke minst til uttrykk i hans mange verk i kammerformat. Seks utvalgte kammerverk ble i 2015 utgitt på et 2L-album med tittelen Mezzotints – Chamber Music by Ståle Kleiberg, etterfulgt av kammermusikkalbumet Do You Believe in Heather?  i 2019.

Ståle Kleiberg er professor i komposisjon og musikkvitenskap ved NTNUs Institutt for musikk.